جزئیات وبلاگ

Object reference not set to an instance of an object.

خودرو در موارد پذیرش وثیقه قرار گرفت

  • 19 دی 1400 - 12:46

به منظور تسهیل فرآیند پذیرش تأمین و پرهیز از بازداشت متهمان به علت نداشتن وثیقه نقدی یا غیر منقول، وثایق معرفی شده از نوع اموال منقول نظیر خودرو و ... هم به موارد پذیرش وثیقه اضافه شدند. با توجه به اینکه براساس گزارش های رسیده و بازرسی های به عمل آمده، تعداد زیادی از جمعیت کیفری وارده به زندان ها را افرادی تشکیل می دهند که به صورت کوتاه مدت به ندامتگاه اعزام می شود و تعداد قابل توجهی از این متهمان به علت عجز از معرفی کفیل یا وثیقه،اتمام وقت اداری یا تقارن با ایام تعطیل و طولانی شدن فرآیند معرفی وثیقه ملکی و تشریفات ارزیابی و توقیف آن، به زندان معرفی می شوند، به منظور تسهیل فرایند پذیرش تأمین و پرهیز از بازداشت متهمان به علت عجز از معرفی کفیل یا ایداع وثیقه نقدی یا غیر منقول و در راستای اعمال بند(خ) ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری، با یادآوری تبصره ماده 226 این قانون، بخشنامه جدیدی در خصوص پذیرش وثایق معرفی شده از نوع طلا و غیره، از سوی دادستان کل کشور به دادستان های مراکز استان صادر شد وبراساس بخشنامه جدید در مورد خودرو چنانچه ارزش متعارف آن به تشخیص مقام قضایی تکافوی میزان وثیقه صادره را بنماید با مراجعه وثیقه گذار و ملاحظه مدارک معتبر و احراز مالکیت دستور توقیف صادر و خودرو با مسئولیت وثیقه گذار به پارکینگ های مجاز معرفی و قبض مربوط در پرونده نگهداری و قرار قبولی وثیقه صادر می شود....

  • اشتراک در:
نظر بدهید

اخبار مرتبط

Object reference not set to an instance of an object.
حقوقی

خودرو در موارد پذیرش وثیقه قرار گرفت

  • 19 دی 1400 - 12:46

به منظور تسهیل فرآیند پذیرش تأمین و پرهیز از بازداشت متهمان به علت نداشتن وثیقه نقدی یا غیر منقول، و...

مشاهده جزئیات
Object reference not set to an instance of an object.
حقوقی

ازدواج سفید

  • 18 دی 1400 - 12:07

مجازات قانونی ازدواج سفید رابطه نامشروع برای هر طرف مجازات دارد و درصورتی هم که زنا ثابت شود 99 ضربه...

مشاهده جزئیات
Object reference not set to an instance of an object.
حقوقی

قوانین مستأجر و موجر

  • 12 دی 1400 - 10:02

مستأجر: اگر مستأجر اجاره بهاء را پرداخت نکند یا اقساط عقب افتاده را پرداخت نکند، موجر چه کارهایی بای...

مشاهده جزئیات
مشاوره رایگان
021 - 77077101