جزئیات وبلاگ

وصف تجریدی در اسناد تجاری

از مهم ترین وکاربردی ترین اوصاف اسناد تجاری ازجمله چک (( وصف تجریری )) است که باعث ممتاز شدن آن ازاسناد دیگر می گردد. هرسندی که تنظیم می شود و متضمن حقوق و یا تعهدی می باشد ، اصولا" مبتنی بر یک رابطه حقوقی است که حیات آن سند وابسته به حیات آن رابطه حقوقیست ، زمانی که رابطه ی حقوقی زایل می شود اثر سند نیز از بین می رود . بعنوان مثال اسناد تعهد یا طلب تنظیم شده بواسطه قرارداد بیع یا اجاره . بنابراین اصولا" اسناد جنبه ی طریقت و حکایت از یک قرارداد پایه . فرض کنید چکی بعنوان ثمن معامله بر پایه ی یک قرارداد بیع صادر شده باشد ، متعاقبا" به علت مشکلی که وجود داشته بطلان آن معامله مشخص می شود ، این بطلان قرارداد بیع نمی تواند خللی به اعتبار سند چک وارد آورد . این قابلیت همان وصف تجریدی چک است که نتیجه ی آن دو اصل مهم دیگر چک میباشد : 1- اصل عدم توجه به ایرادات : این اصل بیان می دارد ایرادات وارده به منشا صدور یا ظهر نویسی ، در برابر دارنده یا حسن نیتی قابل استناد نیست ، به طور مثال بر فرض بطلان بیع مذکور ، امضاءکنندگان چک اعم از صادرکننده ، ظهرنویس و ضامن نمی توانند در برابر دارنده چک به بطلان ، فسخ تعاتر ، تقلب ، کلاهبرداری و امثالهم در قرارداد پایه استناد کرده و از پرداخت سر باز زدند یعنی اصولا" به این ایرادات توجهی نمی کند . 2- اصل استقلال امضائات : این اصل بیان می دارد هر امضا مستقلا" دارای اعتبار است و در صورت خدشه به یک یا چند امضاء از جمله جعل یا امضاء شخص فاقد اهلیت ، به امضای اشخاص فاقد این ایرادات خللی وارد نمی شود و آن افراد مسئولند ....

  • اشتراک در:
نظر بدهید

اخبار مرتبط

حقوقی

وصول چک

منظور از وصول چک یعنی دریافت دارنده چک ، وجه مرقوم در چک را از صادر کننده چک از طریق بانکی که در آن ...

مشاهده جزئیات
حقوقی

اموال چگونه توقیف می شوند و چه اموالی قابل توقیف هستند ؟

  • 30 دی 1399 - 10:48

اولین چیزی که با شنیدن واژه ی توقیف اموال به ذهن متبادر می شود ، این است که شخصی به دیگری بدهکار بو...

مشاهده جزئیات
حقوقی

اعسار چیست ؟

اعساربه معنای رنج و سختی است و حالتی است که فرد به واسطه ی نداشتن سرمایه یا عدم دسترسی به مالش ، توا...

مشاهده جزئیات
مشاوره رایگان
021 - 77077101