جزئیات وبلاگ

( قانون جدید زندان برای مهریه )

  • 10 دی 1399 - 01:06

مهریه اگر مال معین نباشد که به مالکیت زن درآید چه در عقد دائم و چه در عقد موقت دینی است بر ذمه مرد و مثل هر طلب دیگری ، طلبکار می تواند برای مطالبه آن به دادگاه رجوع کند . در مهریه نیز زن می تواند برای مطالبه مهریه خود از طریق دادگاه خانواده و یا اجرای ثبت اقدام نماید . مهریه مندرج در صیغه نامه ها عقد موقت هم اگر چه سند عادی است ولی فقط از طریق دادگاه ، دادخواست داده می شود و مطالبه می گردد . میزان مهریه اهمیتی ندارد و اگر شوهر به میزان مهریه مالی به غیر از مستثنیات دین داشته باشد ، زن می تواند از آن طریق مهریه را وصول نماید . اگرشوهر مالی نداشته باشد می تواند برای پرداخت قسطی مهریه با توجه به میزان درآمد ، دادخواست اعسار از پرداخت مهریه تقدیم دادگاه کند . اگر شوهر مالی نداشته باشد ، مهریه فقط تا 110 سکه تمام بهار آزادی یا معادل قیمت آن ضمانت اجرای جلب دارد به بیان دیگر ، نپرداختن مهریه تا میزان 110 سکه مواجه با جلب خواهد بود و اگر مردی یک دفعه و یا قسطی 110 سکه را پرداخت نماید و بقیه مهریه را پرداخت نکند امکان جلب و زندانی کردن او میسر نمی باشد . ولی اگر زن بتواند مالی از او به دادگاه معرفی کند می تواند باقیمانده مهریه را وصول نماید . اگر حکم مهریه از دادگاه صادر شود و قطعی گردد پس از صدور اجرائیه ، شوهر یک ماه فرصت دارد که دادخواست اعسار از پرداخت مهریه به دادگاه صادر کننده ، رای مهریه بدهد . اگر در ظرف مدت یک ماه از صدور اجرائیه ، دادخواست مذکور داده شود امکان جلب شوهر تا پایان تعیین تکلیف قطعی دادگاه در خصوص اعسار مهریه وجود ندارد . بدیهی است که با قطعی شدن حکم اعسار اگر شوهر پیش پرداخت مهریه و یا اقساط را پرداخت نکند امکان جلب وجود دارد . اگر زن مالی را از شوهر توقیف کرده باشد ، رویه محاکم خانواده به این صورت است که تا پایان برگزاری مزایده و تعیین تکلیف ، مال توقیف برای مابقی مهریه که بیشتر از مبلغ مال توقیف شده باشد تا سقف 110 سکه ، حکم جلب صادر نمی کند . لذا چنانچه زن از طریق تامین خواسته مالی را از شوهر توقیف کرده باشد ، پس از قطعیت حکم و صدور اجراییه نیز نمی تواند جلب شوهر را از بابت مهریه دریافت کند ....

  • اشتراک در:
نظر بدهید

اخبار مرتبط

خانواده

تمکین در دوران عقد چگونه است ؟

  • 10 دی 1399 - 01:11

از مقدمات تمکین ، تهیه منزل مستقل در حد شئونات زوجه است . رای شعبه 282 دادگاه عمومی خانواده تهران در...

مشاهده جزئیات
خانواده

( قانون جدید زندان برای مهریه )

  • 10 دی 1399 - 01:06

مهریه اگر مال معین نباشد که به مالکیت زن درآید چه در عقد دائم و چه در عقد موقت دینی است بر ذمه مرد ...

مشاهده جزئیات
خانواده

آیا مرد با داشتن همسر دائمی می تواند ازدواج مجدد نماید ؟

  • 08 دی 1399 - 11:42

مطابق ماده 16 قانون حمایت خانواده مرد نمی تواند با داشتن زن ، همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر :...

مشاهده جزئیات
مشاوره رایگان
021 - 77077101