جزئیات وبلاگ

تمکین در دوران عقد چگونه است ؟

  • 10 دی 1399 - 01:11

از مقدمات تمکین ، تهیه منزل مستقل در حد شئونات زوجه است . رای شعبه 282 دادگاه عمومی خانواده تهران در خصوص دعوا آقای ( م . ر ) فرزند ( ت ) به طرفیت خانم ( ش . ن . ) فرزند ( ذهن ) به خواسته الزام خوانده به تمکین با احراز علقه زوجیت فی مابین طرفین ، حسب دلالت مندرجات رونوشت سند نکاحیه پیوست ، پرونده و اظهارات طرفین ، نظر به این که از مقدمات تمکین ، تهیه منزل مستقل در حد شئونات زوجه است و زوج در جلسه دادرسی مورخ 91/07/26 اقرار نموده که منزلی جهت زندگی مشترک مهیا ننموده و هنوز زندگی مشترک را شروع نکرده اند و در دوران عقد به سر می برند و دلیل و مدرکی که دال بر نشوز و عدم تمکین زوجه باشد . ارائه و ابراز ننموده ، لذا دعوا خواهان را غیر وارد تشخیص حکم به بطلان آن صادر و اعلام می گردد . رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در مراجع محترم تجدیدنظر استان تهران است....

  • اشتراک در:
نظر بدهید

اخبار مرتبط

خانواده

تمکین در دوران عقد چگونه است ؟

  • 10 دی 1399 - 01:11

از مقدمات تمکین ، تهیه منزل مستقل در حد شئونات زوجه است . رای شعبه 282 دادگاه عمومی خانواده تهران در...

مشاهده جزئیات
خانواده

( قانون جدید زندان برای مهریه )

  • 10 دی 1399 - 01:06

مهریه اگر مال معین نباشد که به مالکیت زن درآید چه در عقد دائم و چه در عقد موقت دینی است بر ذمه مرد ...

مشاهده جزئیات
خانواده

آیا مرد با داشتن همسر دائمی می تواند ازدواج مجدد نماید ؟

  • 08 دی 1399 - 11:42

مطابق ماده 16 قانون حمایت خانواده مرد نمی تواند با داشتن زن ، همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر :...

مشاهده جزئیات
مشاوره رایگان
021 - 77077101