جزئیات وبلاگ

درچه صورتی می توان وجه چک را از طریق شکایت کیفری مطالبه نمود ؟

  • 10 دی 1399 - 01:23

مطابق ماده هشت قانون صدور چک در صورتی که در مورد چک گواهی عدم پرداخت صادر شود می توان شکایت کیفری کرد . بنابراین مطابق ماده هشت و ماده یازده قانون صدور چک در صورتی می توان نسبت به مطالبه وجه شکایت کیفری کرد که : 1 - دارنده چک حداکثر ظرف شش ماه برای وصول مبلغ چک به بانک مراجعه کرده باشد . 2- گواهی عدم پرداخت از طرف بانک صادر شده باشد . بعد از صدور گواهی عدم پرداخت ،حداکثر ظرف شش ماه اقامه دعوای کیفری کند . اگر شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت بگذرد و شکایت کیفری نکنیم دیگر حق شکایت نداریم و می توانیم برای مطالبه وجه که از طریق مراجع حقوقی و از دو روش طرح دعوا با تقاضای صدور اجرائیه از اجرای احکام دادگاه ها استفاده کنیم . نکته : رسیدگی در دادسرا در مورد شکایت کیفری چک ، مطابق ماده شانزده قانون صدور چک ، فوری و خارج از نوبت فوری خواهد بود ....

  • اشتراک در:
نظر بدهید

اخبار مرتبط

حقوقی

الزام به تنظیم سند

  • 21 بهمن 1399 - 10:19

الزام به تنظیم سند رسمی ، مطابق ماده ( چهل و هفت و بیست و دو ) و قانون ثبت دولت و محاکم دادگستری صرف...

مشاهده جزئیات
حقوقی

قانون چک

  • 14 بهمن 1399 - 11:34

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی ، مطابق ماده ( 4 ) قانون صدور چک مصوب 13 آبان ماه 1397 مجلس شورای ا...

مشاهده جزئیات
حقوقی

الزام به تنظیم سند

  • 12 بهمن 1399 - 11:16

نکات مهم الزام به تنظیم سند مالکیت 1- آنچه از نظر قانونی برای مالکیت خودرو لازم است همان سند برگ...

مشاهده جزئیات
مشاوره رایگان
021 - 77077101