جزئیات وبلاگ

Object reference not set to an instance of an object.

مراحل تخلیه ملک تجاری به تفکیک نوع سند اجاره نامه

  • 17 شهریور 1400 - 09:10

اجاره نامه رسمی چنانچه اجاره نامه رسمی باشد موجر از طریق دفترخانه تنظیم کننده سند اقدام میکند یعنی دفترخانه به مستاجر اخطار میکند که ظرف 10 روز قسط یا اقساط عقب افتاده را پرداخت نماید یا موجر میتواند از طریق اجرای ثبت،صدور اجرائیه برتخلیه ووصول اجاره بها را بخواهد. در این مورد اگر بعد از صدور اجرائیه مستاجر اجاره بها را پرداخت کند اجرای ثبت تخلیه را متوقف میکند. اما موجر میتواند به استناد تخلف مستاجر از پرداخت اجاره بهاءاز دادگاه در خواست تخلیه ملک تجاری را بخواهد. اجاره نامه عادی یا اجاره نامه تنظیم نشده باشد در این صورت موجر برای تخلیه ملک تجاری و وصول اجاره بها میتواند با ارسال اظهارنامه در خواست وصول اجاره بها را بکند یا به دادگاه مراجعه کند. اما در این مورد هرگاه قبل از صدور حکم دادگاه مستاجر اضافه بر اجاره بها معوقه را به نفع موجر در صندوق دادگستری بگذارد حکم تخلیه داده نمیشود اما مستاجر به پرداخت خسارت دادرسی محکوم شده و به موجر پرداخت میکند. و این ارفاق برای هر مستاجر فقط برای یک بار میباشد....

  • اشتراک در:
نظر بدهید

اخبار مرتبط

Object reference not set to an instance of an object.
حقوقی

مراحل تخلیه ملک تجاری به تفکیک نوع سند اجاره نامه

  • 17 شهریور 1400 - 09:10

اجاره نامه رسمی چنانچه اجاره نامه رسمی باشد موجر از طریق دفترخانه تنظیم کننده سند اقدام میکند یعنی د...

مشاهده جزئیات
Object reference not set to an instance of an object.
حقوقی

سگ گردانی جرم است؟

  • 01 شهریور 1400 - 09:03

قانون تاکنون برای نگهداری از حیوان خانگی مانند سگ در خودرو یا همراه داشتن آن در خیابان جرم و مجازات ...

مشاهده جزئیات
مشاوره رایگان
021 - 77077101